Anyagvizsgáló és Faanyagvédelmi Részleg

Akkreditált vizsgálataink egyik meghatározó része a különböző faanyaghoz kapcsolódó anyagvizsgálatok. Felszerelt laboratóriumaink alapanyag és szerkezeti oldalról is képesek ezen speciális vizsgálatokra. Faanyagvédelmi vizsgálataink a természetes állapotú, valamint különböző módon kezelt faanyagra is kiterjednek.


Szolgáltatások

  •  fa alapanyagú lemezek, parketta és más fa padlóburkolatok, fa fal- és mennyezetburkolatok, fa védőburkolatok, fabrikett, fapellet, faanyagok, faszerkezetek, fa és fa alapanyagú termékek, szerkezeti fa, vasúti felépítmény rögzítés laboratóriumi vizsgálata
  • faanyagok anatómiai jellemzőinek meghatározása, fafajmeghatározás

  • faanyagvédelmi vizsgálatok: természetes állapotú faanyag tartósságának, és az azt befolyásoló tényezők hatásainak vizsgálata; védőszer hatásosságának vizsgálata farontó gombákkal szemben; védőszer kimutatása a faanyagban. Biocid anyagot nem tartalmazó készítmények farontó gombákkal szembeni hatásosságának vizsgálata.

  • égéskésleltető szerrel kezelt fa- és fahelyettesítő anyagok laboratóriumi vizsgálata

  • szerkezeti fa, vezetéktartó faoszlopok, hengeres faanyagok és fűrészáru, teherhordó faszerkezetek faanyagai, fa vasúti sín- és váltóalj, hídfa, vasúti felépítmény rögzítés, fafaj, facsapok és fabetétek, parketták, padlóburkolatok, falburkolatok helyszíni vizsgálata

  • fa tartószerkezeti vizsgálatok: egyensúlyi fanedvesség-tartalom meghatározása; alakváltozás mérése

  • szerkezeti fa, hengeresfa- és fűrészáru, fa alapanyagú lapok és lemezek mintavétele, vizsgálata, szilárdsági osztályozása vizuálisan és műszeres méréssel

  • vizsgálati módszer tekintetében rugalmas vizsgálati területek: faragasztók, fa és faalapú termékek, faszerkezetek, faanyagvédő szerek, hengeres faanyagok és fűrészáru, fa sín- és váltóalj, hídfa vizsgálatok

Kapcsolat

Török György

Értékesítési vezető


Jámbori Zsuzsanna

Mérnök értékesítő