Bemutatkozás


A Soproni Egyetem közel három évszázados hagyományokkal rendelkező, nagymúltú, hazánkban egyedülálló képzéseket is gondozó intézmény, egy olyan egyetem, amely (m)értékadó tudásközpontként működik nem csak regionális, hanem  országos, sőt európai viszonylatban is. 

Az oktatási egységeire jellemző különleges tudásbázis, az erre épülő innovációs potenciál alapvetően meghatározza az Egyetem szerepét a hazai felsőoktatási intézmények között. A szakmai, piaci partnerekkel, intézményekkel, Sopron városával való együttműködésekkel az egyetem a régió közös fejlesztésének, érdekek és értékek menti fejlődésének motorja kíván lenni. 


Az egyetemen folyó innovációs tevékenység támogatása céljából a Soproni Egyetem létrehozta a Vállalati Kapcsolatok és Innováció Központot (VKIK). A menedzsmenti, tudástranszfer és sales feladatokat ellátó Központ az Egyetemi Innovációs


A projekt további célja erőteljes nyitás és közeledés a kapcsolódó területeken tevékenykedő innovatív vállalkozások felé, a fejlesztésben rejlő kockázat minimalizálása, ezáltal az egyetemi technológiák vonzóvá tétele piaci szereplők számára.  Ökoszisztéma pályázat keretében alakult meg, amelynek lényeges feladatai a KFI kapacitások felmérése, adatbázisának létrehozása, szellemitulajdon-kezelés, hallgatói és kutatói támogatás nyújtása, külső és belső kapcsolatrendszer menedzselése, adatszolgáltatás, valamint a Horizon Europe Információs Pont működtetése. 

A Humán és Természeti Erőforrások Kutatóközponttal (HNRRC) szorosan együttműködve e két nagy szervezeti egység a karok KFI infrastrukturális és kutatói kompetenciáira támaszkodva teljesíti feladatait. A VKIK a HNRRC-vel közösen javíthat a belső kutatási szinergiákon és kiszélesíti az egyetem KFI és üzleti eredményeinek komplex kommunikációját itthon és külföldön egyaránt. 

A Vállalati Kapcsolatok és Innováció Központot célja egy jól működő interfész kialakítása a belső KFI kompetenciák és a piaci szereplők között. A szervezet létrehozásával tovább erősíthetjük és hatékonyabbá tehetjük az együttműködéseket az egyetem és az üzleti szféra között. Az eddig bevezetett belső támogatási rendszerek mellett az új szervezet segítheti a technológiatranszfer és innovációmenedzsment tevékenység eredmény-szemléletű átalakítását. 

Az új szervezeti struktúra a megvalósítani kívánt feladatok révén hozzájárul az egyetem fenntartásához és a hazai KKV-k innovációs képességének, valamint a nemzetközi piacokra jutási potenciáljának javításához, fokozottan részt tud venni a hazai technológia-intenzív vállalatok – elsősorban a KKV-k – innovációs kompetenciájának kialakításában. 


 

Kapcsolat

Reményi Andrea

Innovációs és üzletfejlesztési menedzser

remenyi.andrea@uni-sopron.hu