Egyetemi innovációs ökoszisztéma - a tudás piacosítása

2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00023 azonosítószámú,
Technológia transzfer iroda és hozzá kapcsolódó struktúra létrehozása a Soproni Egyetemen című projekt 
megvalósítási időszaka: 2020.01.01. – 2021.06.30.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal új felhívásának célja az eredményorientált egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítésének, illetve hatékony működtetésének támogatása. A felsőoktatási intézményekben létrejövő kutatás-fejlesztési eredmények üzleti hasznosítása az oktatók, kutatók és hallgatók körében kifejlődő vállalkozói szemlélettel, a technológia-transzfer és az innováció intézményi szintű menedzsmentjével válik lehetővé. 

Az EIÖ feladata, hogy közelebb hozza az oktatókat és a hallgatókat a cégek világához, segítse a kutatókat abban, hogy minél hatékonyabban tudjanak részt venni pályázatokon, a hallgatókat pedig vállalkozói szemlélet átadásával segíti.

Az innovációs környezet megújításának elsődleges célja és egyik legfontosabb hajtóereje, hogy a kutatás-fejlesztés és az innováció egyre több társadalmi vagy gazdasági hasznot eredményezzen, növelve ezáltal az ország gazdasági versenyképességét és a Magyarországon élők jólétét.


Elérendő célok és várható hatások

- Aktív, kölcsönös előnyökön alapuló, üzleti szemléletű kapcsolat kialakítása az egyetemek és az üzleti szféra között.NKFIH

- Az intézmények szellemi és infrastrukturális kompetenciáinak transzparens szolgáltatásként történő megjelenítése.

- Egyetemenként egyablakos kapcsolat kialakítása a vállalkozások felé, hálózatosan együttműködő csomópontokként.

- Eredményszemléletű technológia-transzfer és innováció-menedzsment ösztönzése az intézményekben.

- A vállalkozói szemlélet fejlesztése az oktatók, kutatók és hallgatók körében.

- Az intézményi KFI eredmények üzleti hasznosítása a vállalati együttműködések révén.ELJÁRÁSREND

SZOLGÁLTATÁSPORTFÓLIÓ 2021.

SOE Szellemitulajdon Kezelési Szabályzat 2021.

 


 

 

Kapcsolat

Reményi Andrea

Innovációs és üzletfejlesztési menedzser

remenyi.andrea@uni-sopron.hu