Erdőművelés, erdővédelem, erdőhasználat

A hagyományos erdőgazdálkodás eszközei mellett egyre inkább előtérbe kerülnek új, korszerűbb módszerek. A klímaváltozás hatására megváltozik a termőhely, érkeznek új károsítók, új invazív fajok, amelyekre kiemelt figyelmet kell fordítanunk. 

 

Szolgáltatások

 
 • erdőben fellépő károsítók és kórokozók, és mindezek terjedésének és a károsítások megakadályozásának témakörében innovatív megoldások kidolgozása.

 • rovarkárok előrejelzése és szignalizációja helyszíni adatgyűjtéssel és fénycsapda adatok felhasználásával

 • kármegelőzési szaktanácsadás

 • webes erdővédelmi tudástár (mobiltelefonon is alkalmazható) kifejlesztése és folyamatos frissítése

  • képes kártevő/kórokozó/kárkép határozó

  • információs háttér az egyes fajokhoz

  • az OENyR felé való kárjelentések támogatása

 • állományok egészségi állapotának monitoring jellegű nyomon követése

 • állományok egészségi állapotának eseti felmérése/értékelése 

  • földi felvételek

  • drónos felvételek

  • műhold felvételek

 • inváziós rovar- es gombafajok elleni védekezési technológia kidolgozása

 • levél- és hajtásbetegségek erdei fákon beazonosítás és javaslat védekezési eljárásokra

 • energetikai célú faültetvények erdővédelmi tanácsadása

 • egyéb fás területek (parkfák, sorfák, mezővédő erdősávok) növényvédelmi problémáinak feltárása, kártevők és kórokozók beazonosítása, védekezési technológiák kidolgozása. Ezen speciális előhelyek létesítésére vonatkozó szaktanácsadás.

 • dendrológiai kutatások

 • vegetációtérképezés

 • erdőtipológiai vizsgálatok végzése

 • különféle élőlénycsoportok genetikai azonosítása

 • védett/veszélyeztetett élőlények azonosítása - szakértői munka

 • populációs szintű diverzitás mérése

 • ültetvényszerű fatermesztés, agrárerdészeti rendszerek létesítésével kapcsolatos szakvélemények készítése, teljes körű szaktanácsadás

 • különböző erdőművelési tevékenységek ökológiai hatásainak monitorozása

 • faanyag felvételezési módszerek összehasonlító vizsgálata

 • erdőhasználattan tudományterülethez kapcsolódó kutatások

 • hazai faállományok választék-összetételének és a választék-összetételt befolyásoló tényezőinek vizsgálata

 

Kapcsolat

Török György

Értékesítési vezető


Jámbori Zsuzsanna

Mérnök értékesítő