Környezet- klíma és természetvédelem

Napjaink egyik fontos kérdésköre a klímaváltozással kapcsolatos. A globális felmelegedés okozta hatásokkal már most kell foglalkozni, hogy még időben tudjunk rá reagálni. 


Szolgáltatások

 • erdészeti termőhelyosztályozás korszerűsítése

 • agroerdészeti rendszerek kialakítása

 • létesítmények, beruházások környezeti hatásainak vizsgálata

 • környezetállapot felmérése és értékelése

 • települési környezetvédelmi programok tervezése

 • környezeti monitoring rendszerek tervezése

 • földtani közeget érintő szennyezések vizsgálata

 • szoftveres életciklus-elemzés (LCA) vállalati alkalmazása: termékre, tevékenységre, technológiára, szolgáltatásra

 • szénlábnyom számítás: egy személy, szervezet, termék illetve szolgáltatás teljes üvegházhatású gáz kibocsátásának kiszámítása

 • vállalati környezetirányítási rendszer (KIR, ISO 14001) kiépítése, optimalizálása, tanácsadás, környezeti hatásértékelése, módszertani fejlesztése, életciklus szemlélet alkalmazása

 • környezeti teljesítményértékelés (ISO 14031) vállalati alkalmazása

 • vállalati környezeti, fenntarthatósági jelentés, fenntarthatósági stratégia, környezetvédelmi nyilatkozat kidolgozása

 • szakmai továbbképzések, tanfolyamok, workshopok tartása (belső audit, életciklus-elemzés, fenntarthatóság, környezeti hatásértékelés, környezeti teljesítményértékelés)

 • létesítmények, beruházások környezeti hatásainak vizsgálata; környezeti kockázatértékelés

 • regionális és lokális klímaelemzés 

 • meteorológiai kampánymérés

 • levegőminőség értékelés (környezeti hatásvizsgálathoz)

 • változó légkör hatására az erdő változó ökológia jellemzőinek kimutatása; javaslatok a változó feltételeknek megfelelő fafaj választék és erdőművelés változtatására


 • élőhelyek természetvédelmi célú növénytani felmérése

 • növényzetre gyakorolt antropogén hatások monitoringja

 • botanikai és természetvédelmi adatok térinformatikai feldolgozása

 • természetvédelmi értékfelmérés, flóratérképezés, élőhelytérképezés

 • élőhelyek komplex növénytani felmérése, természetvédelmi problémák feltárása és kezelési javaslatok megfogalmazása

 • természetvédelmi fenntartási tervek készítése

 • inváziós növényfajok elleni védekezés lehetőségeinek vizsgálata, kísérleti kezelések értékelése

 • inváziós és potenciálisan inváziós növényfajok terjedési stratégiáinak és hatásainak vizsgálata

 • erdőstratégia és kezelési koncepció összeállítása védett természeti területekre

 • klímaváltozás miatt behozandó fafajok tesztelése

 • méhészeti tevékenységek fejlesztése, a méztermelés növelési lehetőségeinek feltárása, méhészeti melléktermékek hasznosítási lehetőségei

Kapcsolat

Török György

Értékesítési vezető


Jámbori Zsuzsanna

Mérnök értékesítő