Ökológia-művelés

Az erdő erőforrásainak hasznosításával, az erdő állapotával, az erdőgazdálkodással összefüggő kérdéskör.

Szolgáltatások

 
 • talaj, víz, és növényminták laboratóriumi vizsgálata,

 • talajtani szakmérnöki tevékenységek, kapcsolódva a termőhelyfeltárási és termőhely szakvéleményezési tevékenységhez,

 • erdőgazdálkodási tevékenység szénforgalmi, szénlekötési modellezése a CASMOFOR modell alapján,

 • erdőtelepítések, erdőfelújítások jövőben várható fatermési potenciál becslése

 • digitális termőhelytérképek készítése, nagy területű termőhelyfeltárások mintavétel tervezése, oprimalizációja

 • távérzékelésen alapuló retrospektív és valós idejű, lombfelület vesztéssel járó bolygatási események (fakitermelés, lombrágás, vihar, vagy jégkárok) elemzése, monitoringja

 • erdészeti meteorológiai, hidrológiai mérésekkel kapcsolatos szaktanácsadás, erdők vízforgalmával kapcsolatos szakértői tevékenység,

 • fakopp mérések végrehajtása és szakvéleményezése

 • dendrokronológiai vizsgálatok,

 • földi lézerszkenneres, nagy pontosságú állomány- és területfelmérések,

 • erdőtervezési munkák támogatása a klímaváltozást figyelembe vevő, termőhelyi alapú célállomány tervezési szolgáltatással,

 • erdőtervezési munkák támogatása erdőfelújításban, illetve erdőtelepítésben alkalmazandó fafajok - B, CS, T, EF, FF - javasolt származásának azonosításával,

 • hazai őshonos állományalkotó fafajok populációinak génkészlet megőrzését segítő, lehetséges refúgium területek azonosítása Európában

 • csemetekerttel, erdészeti szaporítóanyag-termesztéssel kapcsolatos fejlesztési tervjavaslatok

 


Kapcsolat

Török György

Értékesítési vezető


Jámbori Zsuzsanna

Mérnök értékesítő