Megújuló energetika

  1. Fafeldolgozás energiahatékonysága

Elsődleges céljaink a hazai faipar számára megoldások nyújtása a fafeldolgozás során felhasznált energia mennyiségének csökkentése és az energiahatékonyság növelése érdekében, valamint a faipari termelés során kibocsátott CO2 mennyiségének csökkentése. Partner cégünknél végzett fejlesztésünk kapcsán elért eredményeink az elektronikus energiafelügyeleti és teljesítménygazdálkodó rendszer kiépítése révén számos megtakarítási lehetőség: szárítóknál 25-30%, légtechnikai rendszereknél 30%, hőszigetelés által 15-20%, kompresszorok termelte hő visszanyerése által 10-15% valamint a technológia villamos energia felhasználása mintegy 30%-kal csökkenthető volt.

2. Fókuszáló napkollektor

Célunk az ipar számára is hasznosítható – a jelenlegi napkollektoroknál nagyobb hatékonyságú - nagyobb hőmérsékletű hőhordozóközeg fejlesztése. A 3B Hungária Kft . és a KVA Kft ., valamint intézeteink közös fejlesztésében elkészült a prototípus.

3. Fagázgenerátor - alternatív hajtóanyag

Olyan autonóm energiatermelő rendszer fejlesztését valósítottuk meg, amely el tud látni hő- és villamos energiával kisebb lakóházakat illetve fafeldolgozással foglalkozó üzemeket az ott keletkező hulladékkal. Saját fejlesztésében elkészült a gázreaktor prototípusa. Megterveztük a fagáz hűtéséhez és tisztításához szükséges berendezéseket és vizsgáljuk a gázöszszetételt, a kátránytartalmat valamint a hatásfokot.

4. Biogáz – melléktermék hasznosítás

Magyarország kiemelkedő agroökológiai adottságokkal rendelkezik, mely megalapozza a biomassza alapú megújuló energiaforrások létjogosultságát, melyek közül a szerves anyagok anaerob fermentációja során keletkező biogáz előállítás jelentős növekedési potenciállal rendelkezik. A magas mezőgazdasági produktivitásnak köszönhetően jelentős mennyiségű alapanyagok állnak rendelkezésre; a hagyományos, szerves trágyára alapozott rendszerek mellett a mezőgazdasági és erdőgazdasági eredetű ipari melléktermékek hasznosítása új lehetőségeket nyithat az energiatermelésben. A Kémiai Intézet anaerob fermentációs laboratóriuma lehetőséget biztosít egyedileg az alapanyaghoz kialakított technológiák tervezésére illetve ezen technológiák monitorozási rendszerének kialakítására. A biogáz üzemek tervezéséhez a műszaki szakmai hátteret a GázInnov Kft . biztosítja.